نام کانال : آمارپردازان
 شرح کانال : در این کانال مطالب و آموزش های آماری مختلف قرار گرفته است. همچنین امکان پرسش و پاسخ های آماری نیز وجود دارد.
 آدرس کانال : amarpardazan
 موضوع کانال : علمی
 تعداد کلیک : 151
جستجو در کانالهای تلگرام

Telegram Channel List

تبلیغ و تلگرام تخفیف یزد