نام کانال : زیست محیطی
 شرح کانال : بررسی مسایل روز زمین شناسی زیشت محیطی از جمله الودگی ها و مخاطرات
 آدرس کانال : environmentalgeology
 موضوع کانال : علمی
 تعداد کلیک : 200
جستجو در کانالهای تلگرام

Telegram Channel List

تبلیغ و تلگرام تخفیف یزد