نام کانال : کانون سرمایه گذاری خارجی
 شرح کانال : Association for Foreign Investment ارائه خدمات آموزشی، اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در حوزه سرمایه گذاری خارجی
 آدرس کانال : f_investment
 موضوع کانال : اقتصادی
 تعداد کلیک : 452
جستجو در کانالهای تلگرام فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد تخفیف یزد