نام کانال : بیست وچهارمین جشنواره مسابقات فرهنگی وهنری دانشجویان فنی وحرفه ای
 شرح کانال : مخصوص جشنواره می باشد
 آدرس کانال : tvufarhang_24
 موضوع کانال : فرهنگی
 تعداد کلیک : 97
جستجو در کانالهای تلگرام

Telegram Channel List

تبلیغ و تلگرام پاک گرام