نام کانال : راز و رمز روانشناسی و مدیریتی
 شرح کانال : تست های روانشناسی و روانشناختی -روانشناسی خود روانشناسی دوستان ، فرزندان و همسر-مطالب ناب و دست اول
 آدرس کانال : fekreirani
 موضوع کانال : روانشناسی
 تعداد کلیک : 1152
جستجو در کانالهای تلگرام فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد تخفیف یزد