نام کانال : پنگال
 شرح کانال : مطالب علمی ، و سرگرمی . عضویت شما افتخار ماست .
 آدرس کانال : pengal
 موضوع کانال : علمی
 تعداد کلیک : 412
جستجو در کانالهای تلگرام

Telegram Channel List

تبلیغ و تلگرام تخفیف یزد