نام کانال : عجایب و دانستنی های دنیا
 شرح کانال : مطالب عجب ودانستنی های کار بر دیط
 آدرس کانال : ajayedonya
 موضوع کانال : علمی
 تعداد کلیک : 1844
جستجو در کانالهای تلگرام فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد تخفیف یزد