نام کانال : مناقثه و مزایده
 شرح کانال : از آحرین مناقصات و مزایدات کل کشور به راحتی مطلع شوید
 آدرس کانال : tenderchannel
 موضوع کانال : اقتصادی
 تعداد کلیک : 115
جستجو در کانالهای تلگرام

Telegram Channel List

تبلیغ و تلگرام پاک گرام