نام کانال : مناقثه و مزایده
 شرح کانال : از آحرین مناقصات و مزایدات کل کشور به راحتی مطلع شوید
 آدرس کانال : tenderchannel
 موضوع کانال : اقتصادی
 تعداد کلیک : 138
جستجو در کانالهای تلگرام فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد تخفیف یزد