نام کانال : فن بیان گویندگی وکسب مهارت های فردی و اجتماعی
 شرح کانال : آموزش کسب مهارت های فردی واجتماعی.سخنرانی و گویندگی.بازاریابی وتجارت
 آدرس کانال : fanebayanebarbod
 موضوع کانال : علمی
 تعداد کلیک : 1430
جستجو در کانالهای تلگرام

Telegram Channel List

تبلیغ و تلگرام تخفیف یزد