نام کانال : طب ثقلین قرآن و عترت
 شرح کانال : طب سنتی و گیاهی و اسلامی.فایل صوتی استادان طب و متنی و معرفی کتاب.افزایش اطلاعات عمومی طبی
 آدرس کانال : tebbesaghaleyn
 موضوع کانال : علمی
 تعداد کلیک : 944
جستجو در کانالهای تلگرام

Telegram Channel List

تبلیغ و تلگرام پاک گرام