نام کانال : تِله تاریخ
 شرح کانال : عکس ها و مطالب نایاب از تاریخ معاصر
 آدرس کانال : TeleTarikh
 موضوع کانال : علمی
 تعداد کلیک : 715
جستجو در کانالهای تلگرام فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد تخفیف یزد