نام کانال : تِله تاریخ
 شرح کانال : عکس ها و مطالب نایاب از تاریخ معاصر
 آدرس کانال : TeleTarikh
 موضوع کانال : علمی
 تعداد کلیک : 680
جستجو در کانالهای تلگرام

Telegram Channel List

تبلیغ و تلگرام تخفیف یزد