نام کانال : تِله تاریخ
 شرح کانال : عکس ها و مطالب نایاب از تاریخ معاصر
 آدرس کانال : TeleTarikh
 موضوع کانال : علمی
 تعداد کلیک : 646
جستجو در کانالهای تلگرام

Telegram Channel List

تبلیغ و تلگرام پاک گرام