نام کانال : گروه آماری شمار
 شرح کانال : " البته که آمار پایه همه برنامه ریزی هاست... " خدمت رسانی آماری
 آدرس کانال : shomar_amar
 موضوع کانال : علمی
 تعداد کلیک : 250
جستجو در کانالهای تلگرام

Telegram Channel List

تبلیغ و تلگرام تخفیف یزد