نام کانال : گروه آماری شمار
 شرح کانال : " البته که آمار پایه همه برنامه ریزی هاست... " خدمت رسانی آماری
 آدرس کانال : shomar_amar
 موضوع کانال : علمی
 تعداد کلیک : 311
جستجو در کانالهای تلگرام فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد تخفیف یزد