نام کانال : ژرفا:اسراری از دنیای کوانتوم
 شرح کانال : فیزیک مدرن و کوانتوم
 آدرس کانال : jarfaa
 موضوع کانال : علمی
 تعداد کلیک : 1454
جستجو در کانالهای تلگرام فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد تخفیف یزد