نام کانال : ژرفا:اسراری از دنیای کوانتوم
 شرح کانال : فیزیک مدرن و کوانتوم
 آدرس کانال : jarfaa
 موضوع کانال : علمی
 تعداد کلیک : 1378
جستجو در کانالهای تلگرام

Telegram Channel List

تبلیغ و تلگرام پاک گرام