نام کانال : کانال گروه شیمی
 شرح کانال : کانال گروه شیمی
 آدرس کانال : chemgroup
 موضوع کانال : علمی
 تعداد کلیک : 675
جستجو در کانالهای تلگرام فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد تخفیف یزد