نام کانال : GiTech
 شرح کانال : دانشنامه اطلاعات عمومی، اینترنت و تکنولوژی جی تِک وب
 آدرس کانال : gitech
 موضوع کانال : علمی
 تعداد کلیک : 449
جستجو در کانالهای تلگرام

Telegram Channel List

تبلیغ و تلگرام تخفیف یزد