نام کانال : GiTech
 شرح کانال : دانشنامه اطلاعات عمومی، اینترنت و تکنولوژی جی تِک وب
 آدرس کانال : gitech
 موضوع کانال : علمی
 تعداد کلیک : 485
جستجو در کانالهای تلگرام فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد تخفیف یزد