نام کانال : میکاییل
 شرح کانال : ارتباط قرآن و فیزیک (قرآن و اتم، هسته، ذره و پادذره، کیهانشناسی، نسبیت انیشتین و...)
 آدرس کانال : mikaeelpak
 موضوع کانال : مذهبی
 تعداد کلیک : 912
جستجو در کانالهای تلگرام

Telegram Channel List

تبلیغ و تلگرام تخفیف یزد