نام کانال : هوا و فضا
 شرح کانال : به دنیای زیبا و بی انتهای هوافضا قدم بگذارید.
 آدرس کانال : aerospace4you
 موضوع کانال : علمی
 تعداد کلیک : 1153
جستجو در کانالهای تلگرام فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد تخفیف یزد