نام کانال : هوا و فضا
 شرح کانال : به دنیای زیبا و بی انتهای هوافضا قدم بگذارید.
 آدرس کانال : aerospace4you
 موضوع کانال : علمی
 تعداد کلیک : 1113
جستجو در کانالهای تلگرام

Telegram Channel List

تبلیغ و تلگرام تخفیف یزد