نام کانال : هفت اسمان
 شرح کانال : كانال نجوم شناسي
 آدرس کانال : keihangreat
 موضوع کانال : علمی
 تعداد کلیک : 1531
جستجو در کانالهای تلگرام فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد تخفیف یزد