نام کانال : گروه کشاورزي سايت پادياب
 شرح کانال : منبع کامل #کشاورزي شامل#مقالات، #کتاب ها و #ابزار_کشاورزي ، #باغباني ، #هرس ، #گل و #گياه زينتي ، #مرتع ، #غلات و...
 آدرس کانال : padiabcom
 موضوع کانال : آموزشی
 تعداد کلیک : 70
جستجو در کانالهای تلگرام

Telegram Channel List

تبلیغ و تلگرام تخفیف یزد