نام کانال : عجیب تر از علم
 شرح کانال : مطالب علمی ، رکورد های گینس ، مطالب جذاب و جالب وعجیب ، اسرار ماورالطبیعه ، عجایب و اتفاقات عجیب تاریخی
 آدرس کانال : wonders_s
 موضوع کانال : علمی
 تعداد کلیک : 110
جستجو در کانالهای تلگرام

Telegram Channel List

تبلیغ و تلگرام تخفیف یزد