نام کانال : کافه مهندس
 شرح کانال : هر کی مهندس باشه، گذرش به کافه مهندس میوفته!
 آدرس کانال : eng_coffee
 موضوع کانال : علمی
 تعداد کلیک : 188
جستجو در کانالهای تلگرام فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد تخفیف یزد