نام کانال : جهادگران جبهه اقتصاد معدن
 شرح کانال : كارگران معادن زغالسنگ
 آدرس کانال : kargarymadan
 موضوع کانال : علمی
 تعداد کلیک : 172
جستجو در کانالهای تلگرام

Telegram Channel List

تبلیغ و تلگرام تخفیف یزد