نام کانال : جهادگران جبهه اقتصاد معدن
 شرح کانال : كارگران معادن زغالسنگ
 آدرس کانال : kargarymadan
 موضوع کانال : علمی
 تعداد کلیک : 207
جستجو در کانالهای تلگرام فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد تخفیف یزد