نام کانال : مخزن استیکر
 شرح کانال : کانالی پر از استیکر
 آدرس کانال : estikermahdi
 موضوع کانال : آموزشی
 تعداد کلیک : 252
جستجو در کانالهای تلگرام فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد تخفیف یزد