نام کانال : دفترکارمجازی فانوس
 شرح کانال : با هدف مجازی سازی دفتر کار به منظور کاهش هزینه های دفتری اعم از اجاره محل شرکت و دیگر هزینه های اداری است
 آدرس کانال : dgfanoos
 موضوع کانال : علمی
 تعداد کلیک : 76
جستجو در کانالهای تلگرام

Telegram Channel List

تبلیغ و تلگرام تخفیف یزد