نام کانال : دفترکارمجازی فانوس
 شرح کانال : با هدف مجازی سازی دفتر کار به منظور کاهش هزینه های دفتری اعم از اجاره محل شرکت و دیگر هزینه های اداری است
 آدرس کانال : dgfanoos
 موضوع کانال : علمی
 تعداد کلیک : 103
جستجو در کانالهای تلگرام فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد تخفیف یزد