نام کانال : موبایل و کامپیوتر پارسی
 شرح کانال : موبایل و کامپیوتر پارسی
 آدرس کانال : parsistore
 موضوع کانال : علمی
 تعداد کلیک : 140
جستجو در کانالهای تلگرام فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد تخفیف یزد