نام کانال : گیلی اپس
 شرح کانال : علمی، هنری، تاریخی و کمی هم اپلیکیشن و بازی
 آدرس کانال : giliapps
 موضوع کانال : علمی
 تعداد کلیک : 300
جستجو در کانالهای تلگرام

Telegram Channel List

تبلیغ و تلگرام تخفیف یزد