نام کانال : کانال کنکاش زن و مرد
 شرح کانال : زندگی شاد و روان شناسی زن و مرد, تفاوت زنان و مردان در ارتباط,تفاوت زنان و مردان طنز,تفاوت زن و مرد,تفاوت زنان و مردان در عشق,تفاوت هوش زنان و مردان,تفاوت مغز زنان و مردان,فرق زنان و مردان,تفاوت های م
 آدرس کانال : mardvzan
 موضوع کانال : علمی
 تعداد کلیک : 1156
جستجو در کانالهای تلگرام فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد تخفیف یزد