نام کانال : بروز
 شرح کانال : با محوریت دانش و فناوری در زمینه های گوناگون و نیز با موضوعات متنوع اجتماعی ، طنز و اخبار
 آدرس کانال : updated
 موضوع کانال : علمی
 تعداد کلیک : 481
جستجو در کانالهای تلگرام فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد تخفیف یزد