نام کانال : مهدی احمدوند
 شرح کانال : هوادارای مهدی احمدوند بیان داخل
 آدرس کانال : mehdiahmadvand_fan
 موضوع کانال : هنری
 تعداد کلیک : 95
جستجو در کانالهای تلگرام فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد تخفیف یزد