نام کانال : آموزش نرم افزارهای مهندسی
 شرح کانال : آموزش خصوصی نرم افزارهای مهندسی آموزش آنلاین در سراسر کشور آموزش نزم افزارهای تخصصی در کانال
 آدرس کانال : amoozehaye_sanati
 موضوع کانال : علمی
 تعداد کلیک : 146
جستجو در کانالهای تلگرام فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد تخفیف یزد