نام کانال : ساینا
 شرح کانال : هوشمندسازی ساختمان
 آدرس کانال : saynabms
 موضوع کانال : آموزشی
 تعداد کلیک : 122
جستجو در کانالهای تلگرام فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد تخفیف یزد