نام کانال : کانال ورزش
 شرح کانال : این کانال، بنا به اطلاع رسانی و تحلیل ورزش و رخدادهای ورزشی(از ورزش همکانی تا قهرمانی) در سرتاسر کشور عزیزمان را دارد و از حضور ورزشکاران، مربیان و ...این حوزه بهره می برد. منتظر دیدار و مشارکت شما
 آدرس کانال : varzesh_channel_ir
 موضوع کانال : ورزشی
 تعداد کلیک : 336
جستجو در کانالهای تلگرام فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد تخفیف یزد