نام کانال : کانال اطلاع رسانی کنفرانس ها
 شرح کانال : اطلاع رسانی رویداد های علمی .همایش ها . کنفرانس ها
 آدرس کانال : conftekno
 موضوع کانال : اطلاع رسانی
 تعداد کلیک : 82
جستجو در کانالهای تلگرام

Telegram Channel List

تبلیغ و تلگرام پاک گرام