نام کانال : مدرسان ساخت و تولید
 شرح کانال : آموزش هنرستانی و دانشگاهی ساخت و تولید
 آدرس کانال : saakhtotolid1
 موضوع کانال : آموزشی
 تعداد کلیک : 328
جستجو در کانالهای تلگرام فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد تخفیف یزد