نام کانال : فضای سبز و طراحی محیط
 شرح کانال : اولین کانال تخصصی طراحی فضای سبز ، طراحی محیط و معماری منظر با عضویت در این کانال میتوانید از آموزش های رایگان ، کتاب های تخصصی ، نمونه طراحی های انجام شده آموزش نگهداری و کاربرد انواع گیاهان در فض
 آدرس کانال : landscape0
 موضوع کانال : آموزشی
 تعداد کلیک : 383
جستجو در کانالهای تلگرام فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد تخفیف یزد