نام کانال : مطالعات اجتماعی
 شرح کانال : بی نظیرترین کانال درسی برای دبیران و دانش آموزان با بهترین و کاملترین مطالب درسی و کمک آموزشی
 آدرس کانال : motaleatsp95-96
 موضوع کانال : علمی
 تعداد کلیک : 961
جستجو در کانالهای تلگرام فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد تخفیف یزد