نام کانال : کانال راهنمای ساخت و تولید
 شرح کانال : ارائه اطلاعات مفید برای ساخت و تولید و طراحی مهندسی.مفید برای مهندسین، دانشجویان، مخترعین و تکنسین ها.
 آدرس کانال : techno_machining_group
 موضوع کانال : علمی
 تعداد کلیک : 240
جستجو در کانالهای تلگرام فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد تخفیف یزد