نام کانال : آموزش تخصصی بیوانفورماتیک
 شرح کانال : آشنایی با پایگاه های داده های زیستی آشنایی با بلاست blast آشنایی با عملکرد دومین های پروتئین ها آشنایی با فیلوژنتیک و ترسم درخت فیلوژنتیکی آشنایی با طراحی ...
 آدرس کانال : pishgam_bioinformatics
 موضوع کانال : آموزشی
 تعداد کلیک : 217
جستجو در کانالهای تلگرام

Telegram Channel List

تبلیغ و تلگرام تخفیف یزد