نام کانال : كونكوري ها
 شرح کانال : انواع مطالب علمي مربوط به كنكور
 آدرس کانال : konkur_bartarin
 موضوع کانال : علمی
 تعداد کلیک : 345
جستجو در کانالهای تلگرام فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد تخفیف یزد